Project Description

Príď si spraviť kurz Vodca malého plavidla

Pokiaľ chceš vziať plavidlo do vlastných rúk, budeš potrebovať tzv. „vodičák na loď“. Bude z teba Pán Kapitán.

Profesionálna výučba

Skúsení inštruktori z Prešovskej Univerzity a klubu

Parádne vybavenie

5 metrový RIB a 7,2 metrová plachetnica

Kontaktuj nás
UNIPO

Teoretická Výučba

Tips

Piatok 15:30-20:00
Sobota 08:00-20:00

 • Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách (CEVNI)

 • Zákon NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov

 • Plavebný zemepis, plavebná náuka

 • Stavba lodí, lodné stroje, elektrotechnika

 • Plachetnice

JKPO

Praktická Výučba

Tips

Nedeľa 08:00-19:30

 • Plánovanie plavby

 • Príprava malého plavidla na plavbu

 • Kormidlovanie a plavba určeným kurzom

 • Kotvenie, státie, manévrovanie

 • Práce na palube vrátane prác s lanami

 • Používanie záchranných prostriedkov

 • Riešenie mimoriadnych situácií

feel the excitement

Aj ty budeš Vodca malého plavidla

Cena kvalifikačného kurzu (členský poplatok) je: 400,00 € pre sk. A,B alebo 500,00 € pre sk. A,B,C

Vyššie uvedený poplatok zahŕňa kvalifikačný kurz vodcu malého plavidla (teoretická výučba 22 vyučovacích hodín, praktická výučba 15 vyučovacích hodín), študijný materiál (vstup do elektronickej knižnice SKIPPER ACADEMY) a občerstvenie. Vyššie uvedená suma nezahŕňa správne poplatky, t.j. poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti VMP v sume 32,00 EUR a poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v sume 10,00 EUR, viď stránky Dopravného úradu

Platnosť preukazu Vodca malého plavidla:

Preukaz odbornej spôsobilosti, vydaný Dopravným úradom SR má medzinárodnú platnosť. Platí v štátoch EÚ aj v krajinách, s ktorými máme uzavreté bilaterálne dohody v zmysle Rezolúcie No.40 (International Certificate for Operators of Pleasure Craft) a vydáva sa na dobu neurčitú.

Upozornenie: niektoré preukazy (licencie), vydané v Poľskej republike nemajú medzinárodnú platnosť, ale len regionálnu, t. j. teritoriálnu platnosť, preto sa na území Slovenskej republiky a v iných štátoch EÚ neuznávajú a ich držitelia sa považujú za osoby bez odbornej spôsobilosti.

Rozsah oprávnenia Vodca malého plavidla:

A – bez vlastného pohonu a s vlastným pohonom do výkonu 20 kW
B – s vlastným pohonom o výkone nad 20 kW
C – s použitím plachiet nad 20 m2
D – plť určená na prepravu osôb na príslušnom úseku vodnej cesty

Malé plavidlo:

plavidlo s dĺžkou trupu do 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 cestujúcich a plavidlo, ktoré je určené len na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob jeho pohonu s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m s výnimkou plavidiel postavených alebo určených na tlačenie alebo vlečenie alebo vedenie v bočne zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami, prievozných lodí a plávajúcich strojov.

Medzinárodný preukaz odbornej spôsobilosti Vás oprávňuje riadiť vlastné, alebo požičané (charter) malé plavidla (motorová jachta, plachetnica) na vnútrozemských vodných cestách Európy. Predmetné plavidla, okrem dopravy, môžu slúžiť ako ubytovacia jednotka, čo dáva možnosť zaujímavo anetradične stráviť voľnočasové aktivity adostať sa na miesta neprístupné väčšine rekreujúcich sa osôb.