3129,79€
Sem vložte podnadpis

Verejná zbierka ukončená dňa 22.08.2016. Ďakujeme.

JACHT-KLUB Prešov, podal dňa 03.02.2016 na Okresnom úrade Prešov návrh na registráciu verejnej zbierky. Podľa zákona bol stanovený účel zbierky ochrana zdravia a rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc. Za týmto účelom bol zriadený osobitný účet JACHT-KLUBu Prešov vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. pod číslom:

SK49 0900 0000 0051 0839 2571

Verejná zbierka bola stanovená na dobu určitú a bude prebiehať od 22.02.2016 do 22.08.2016 (zbierka predĺžená), výlučne zasielaním príspevkov na osobitný účet. Po ukončení zbierky bude jej vyúčtovanie predložené ako Okresnému úradu Prešov, tak aj zverejnené na webovom sídle JACHT-KLUBu Prešov (www.jkpresov.sk). Výkonný výbor JACHT-KLUBu Prešov rozhodol, že čistý výnos z verejnej zbierky bude použitý výlučne na pomoc členovi klubu Miroslavovi Mokáňovi, v spojitosti s nákladmi na liečbu jeho zdravotného stavu.

Príspevky, ktoré boli zaslané po ukončení zbierky sú vrátené.

Dokumenty k nahliadnutiu:
Záverečná správa zbierky
Žiadosť o zrušenie Účtu
Prehľad transakcií od 01.11.2016 do 29.11.2016
Predbežná správa zbierky
Výpis z účtu Október 2016
Výpis z účtu September 2016
Výpis z účtu August 2016
Výpis z účtu Júl 2016
Výpis z účtu Jún 2016
Výpis z účtu Máj 2016
Rozhodnutie OUPO o predĺžení zbierky
Výpis z účtu Apríl 2016,
Výpis z účtu Marec 2016,
Výpis z účtu Február 2016, 
Rozhodnutie VV JKPO,
Rozhodnutie OUPO,
Potvrdenie o vedení účtu,  
Návrh na registráciu zbierky.

Ďakujeme.