Sem vložte podnadpis

1. 
a; JACHT-KLUB Prešov
b; Mukačevská 10, 08001 Prešov
c; občianske združenie
d; 31953042
f; SK4709000000000096291543
g; jachtklubpo@gmail.com
h; klub
i; jachting
k; Martin Ježko
 l; martin.jezko@gmail.com
m; Marcela Mokáňová 
n; mokan.miroslav@gmail.com
q; 10 €
r; rôzne
s; Slovenský zväz jachtingu
t; 14.07.2018  Mayerov memoriál Domaša
   15.09.2018 15.míľ po Domaši 43.roč. Domaša
   21.09.2018 Veľka cena/Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2017 - kajutový jachting Domaša